Bypass Malzemesi

Zemin ve alt temel dolguya uygun üretilir. Bypass malzemesi kullanıcının dolgu malzemeleri arasında en ekonomik çözüme ulaşmasını sağlamaktadır. 0-25 mm kalınlığı olan bir malzemedir.

İnşaat ve dış dekor işleminde dolgu malzemesi olarak en fazla mıcırlar kullanılır. Bu malzemeler kullanım alanlarına göre farklılık gösterirler. Harç ile karıştırılanlar ve harçsız kullanılan malzemeler mevcuttur. Betonla beraber kullanılan dolgu çeşitleri inşat yapı işleminde en sık kullanılan malzemelerdir.

Agrega

Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, kırma taş, kırma kum ve çakıllara verilen genel addır. Agregalar betonun büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Agregalar sert, boşluksuz, aşınmaya ve basınca dayanıklı malzemelerdir.

Kum

Kum, 0.063-2 mm tane boyutunda gevşek dokulu sediman yapıdır. Tanecik boyutune göre farklı isimleri bulunmaktadır. İnce kum, orta dereceli kum ve kum olarak üç yapıda incelenir. Kumun taneciklerinin yüzey özellikleri, bu taneciklerin sertliği, kumun bileşenindeki kil ve silt fraksiyon oranları kumun özelliğini belirler. Kumların kökenleri, üretim koşulları ve tanecik yapısındaki farklılıklara bağlı olarak standartlarda ve adlandırmada farklılık bulunabilir.

Beton türü harçlar ile dolgu malzemeleri gayet etkili bir bütün oluştururlar. Maliyeti azaltırlar. Bunun yanı sıra etkili ve kaliteli sonuçları ortaya koyan bypass dolgu malzemesi ürünleri, uzun yıllar boyunca tercih edilen malzemeler arasındadır. Bypass dolgu malzemeleri büyükten küçüğe doğru sıralanır. Küçük ve ince bölümlerin dolgusu için ince mıcır uygundur. Daha kalın ve büyük alanlar için ise büyük mıcır uygundur. En büyük bypass malzemesi temel ve duvar işlemlerinde kullanıma uygundur.

Bypass dolgu malzemesi her bütçedeki insanın ulaşabileceği bir ücrete sahiptir. Bu nedenle de sıklıkla tercih edilen ürünler arasında bulunmaktadır.

 Peyzaj alanında da sıkça tercih edilmektedir. Peyzaj mimarları dekoratif olarak daha hoş bir görünüm elde etmek amacıyla bypass dolgu malzemelerini kullanır. Tercih edilmelerinin bir diğer sebebi de suda erimeyen özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu dolgu malzemeleri suyu içlerine almazlar direkt aşağı indirirler. Bu dolgu malzemeleri beton ve zift ile kullanılabilir. Beton ve zift ile kullanılan bypass dolgu malzemeleri sıcak ve soğuk havanın neden olduğu kırılmalara karşı oldukça etkili bir yöntem -oluşturur.