Mıcır Taş Fiyatları

Mıcır Taş Fiyatları kumun yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Kullanılacak alan ve yapı malzemesi de fiyatın değişmesinde rol oynamaktadır. Maliyet konusunda zarara uğramamak için kumun kullanılacağı alan iyi bilinmelidir.

Kumun kullanım alanı oldukça geniş bir yelpazede yer alır. İnşaat, tekstil, cam, yüzey temizleme ve boru imalatı gibi birçok alanda Mıcır temel yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Her alanda kendine has bir fiyatı olan kum, farklı boyutlarda bulunmaktadır. Kumun boyutu, kullanıldığı alan ve kullanılacak miktar fiyatın değişmesine sebep olmaktadır. Ancak Mıcır fiyatı ne kadar değişirse değişsin her bütçeye uygun olarak fiyat biçilmektedir.

Mıcır Nedir

Mıcır nedir sorusunun cevabı şöyle verilebilir: 0.063-2 mm tane boyutunda bulunan gevşek dokulu sedimanlara Mıcır denir. Mıcır feldpspat taneleri, kuvars, mika, kayaç artıkları ve glokoni gibi minerallerin karışımı ile oluşur. Tanelerin sertliği, kil ve silt fonksiyonlarının oranları, yüzey özellikleri kumun özelliğini belirleyen en önemli unsurlardır. Kumların, kökenleri, tane büyüklükleri ve üretim şekillerine bağlı olarak ülke ve bölgeler arasında ayrılıklar ve isimlendirme farklılıkları yer almaktadır. Mıcır tanecik boyutuna göre farklı isimlerle adlandırılır:

  • 063-0.25 mm ince kum,
  • 25-1 mm orta dereceli kum,
  • 1-2 mm Mıcır şeklinde adlandırılır.

Doğal hammaddeler çakıl olarak adlandırılır ve mıcır olarak isimlendirilen agregaların tanecik boyutları 2-128 mm arasındadır. 2-8 mm tanecik boyutuna sahip olanlara ince agrega, 8-32 mm tanecik boyutuna sahip olanlara ise iri agrega denmektedir.

Mıcır Rezervi

Ülkemiz Mıcır rezervi bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Kum, kırmataş ve çakıl rezervi bakımından geniş jeolojik yapıları bulunduran ülkemiz uzun yıllar boyunca ihtiyaca cevap verebilecek kadar zengindir. Ülkemiz genelinde jeolojik yapı müsait olduğu için herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir.

Kullanım alanların uzak olan agregalar için nakliye maliyetleri birim maliyetler bünyesinde önemli bir yer edinmektedir. Kullanım alanlarına uzak olmalarının yanı sıra, arazi kullanımı konusundaki sınırlamalar ve çevre koruma sorunları da mevcut bulunan rezervlerin kullanımını sınırlamaktadır.

Kentleşmeni hızla arttığı günümüz koşullarında kum, kırmataş ve çakıl malzemelerine talep artmıştır. Fakat büyük ve kalabalık kentlerin yakın çevresindeki üretim kısıtlamaları bu malzemelere lan ihtiyacın karşılanmasını zorlaştırmaktadır.

Ülkemizde kırmataş ocakları ile alakalı ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır. Ancak Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından erişime açılan bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu durumun yanı sıra kullanım alanları baz alınarak üretim ve tüketim konusunda yürütülen tahminler gerçek tüketim değerlerini yansıtmaktadır.

Üretim Yöntemi

Kum, kırmataş ve çakıl üretim yöntemi genel olarak açık işletme yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Üretim, genel olarak üretim alanının topografyasına bağlı kalınarak tekli ya da çoklu basamaklar dekore edilerek yapılmaktadır. Kırmataş üretimi sırasında kazı ve yükleme işlemlerinden önce hammaddenin patlatma işlemleri uygulanarak gevşetilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çakıl ve Mıcır üretimi yapılan ocaklarda delme patlatma işlemine gerek duyulmaksızın ekskavatörler kullanılarak kazma işlemi ve yükleme işlemi gerçekleştirilir. Taş ocakları üretimi esnasında tercih edilen galeri patlatması, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yerini delme patlatma işlemine bırakmıştır. Ocaktan alınan patlatılmış malzeme eleme merkezlerine taşınarak standart tane boyutlarına göre kırma eleme yöntemiyle ayrıştırılır. Ocak işletmeciliğinde delici, kompreör, yükleyici, ekskavatör, buldozer, damperli kamyon, el tabancaları, kırma öğütme tesisleri, elek ve konyevör kullanılmaktadır.

Taş ocakları, işlem esnasında çevrede yer alan yerleşim alanlarında gürültü, yer sarsıntısı ve toz gibi olumsuz durumlar yaratır. Ayrıca rastgele açılan taş ocakları, şehrin estetik yapısında bozulmalara sebebiyet vermektedir.

Mıcır Çeşitleri

Mıcır çeşitleri üç grupta incelenmektedir. Bunlar:

  • Filtre kumu
  • Halı saha kumu
  • Söve kumu

Filtre kumu doğal kuvars kumlarından elde edilmektedir. Yıkama ve eleme işlemlerinden sonra standartlara uygun üretimi yapılır ve talep edilen ebatlarda sınıflandırılır. İçme suyu arıtma tesisleri, kazan filtreler, yüzme havuzları ve atık su arıtma tesislerinde filtre kumu kullanılmaktadır.

Halı saha kumu üretmek için silis kumları yıkanır, kurutulur ve elenir. 0.500-1 mm aralığında bulunan bu kumlar yağmur sularının hızlı bir şekilde sahadan uzaklaştırılması için önemlidir.

Söve kumu dekoratif ve ısı izolasyonu bakımından oldukça kullanışlı olduğu için ülkemizde üretimi ve satışı oldukça ilerlemiştir. Söve kumlarda ayrılma ve çatlama görülmemektedir. Boya silik kumuna çok iyi nüfuz eder ve su bazlı boyalar kullanılarak her renge boyanması mümkündür.

Kullanım Alanları

Farklı tanecik boyutlarına sahip kumun kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Bu alanların başında inşaat gelmektedir. İnşaat sektörü içerisinde oldukça fazla yer kaplayan kum, sektörün olmazsa olmaz parçasıdır. İnşaat yapımında demir ve çimento ile birlikte kullanılarak ana malzeme yerine geçmektedir.

Döküm endüstrisi alanında Mıcır kullanılarak döküm kalıpları ve maça elde edilmektedir. Mıcır yüksek ısılara dayanabilen ve akışkan özellikte olduğundan dolayı metal boşluğun oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle kalıplamada ve döküm içinden bulunan boşlukların oluşturulmasında maça malzemesi olarak kullanılabilmektedir.

Mıcır inşaat endüstrisinde ana malzeme olmasının yanı sıra seramik yapıştırıcısı ve zemin kaplama malzemeleri için de ana malzeme olarak kullanıma sunulmaktadır.

Cam sanayisinde ana malzeme olarak kullanılan kum, yüksek sıcaklık fırınlarında eritildikten sonra farklı malzemelerle karıştırılarak kullanıma sunulmaktadır.

Alt yapı malzemelerinin olmazsa olmaz ürünü olan ve elli yılı aşan kullanım ömrü sunan CTP esaslı boruların üretimi için silis kumu hammaddedir.

Mıcır yalıtkan özelliği sayesinde elektriğe karşı yalıtkan özellikte olması istenen ürünlerin üretiminde sıkça tercih edilmektedir.

Kumun aşındırıcı özelliği kullanılarak temizleme aracı olarak kullanılabilmektedir.